Wyszukaj odmianę    Kontakty
Misja COBORU

Stymulowanie innowacji
w hodowli roślin i nasiennictwie
oraz
wspieranie wdrażania postępu odmianowego do praktyki rolniczej.

WYDARZENIA  
19 stycznia 2017 r.
W dniu 19 stycznia 2017 roku w siedzibie COBORU w Słupi Wielkiej odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji ds. rejestracji odmian buraka w kadencji 2017-2020. ... Więcej
17 stycznia 2017 r.
W dniu 17 sytcznia 2017 roku w siedzibie COBORU w Słupi Wielkiej odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji ds. Rejestracji Odmian Roślin Zbożowych w kadencji 2017-2020, poświęcone odmianom zbóż jarych. ... Więcej
1 stycznia 2017 r,
Z dniem 1 stycznia 2017 roku weszła w życie Ustawa o zmianie ustawy o nasiennictwie oraz ustawy o ochronie roślin. Ustawa wdraża do naszego ustawodawstwa przede wszystkim postanowienia trzech dyrektyw wykonawczych Komisji Europejskiej (2014/94/96/UE, 2014/97/UE i 2014/98/UE) związanych z rejestracją i nasiennictwem roślin sadowniczych. ... Więcej
9 grudnia 2016 r.
W dniu 9 grudnia 2016 roku w Urzędzie Patentowym w Warszawie odbyła się konferencja naukowa pt. „Ochrona nowych rozwiązań w dziedzinie biotechnologii”. ...  Więcej
6 grudnia 2016
W dniu 6 grudnia 2016 roku w siedzibie centrali COBORU w Słupi Wielkiej odbyło się trzecie posiedzenie Rady Konsultacyjnej Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w kadencji 2015-2018. ...  Więcej
Pozostałe wydarzenia