Wyszukaj odmianę    Kontakty
Misja COBORU

Stymulowanie innowacji
w hodowli roślin i nasiennictwie
oraz
wspieranie wdrażania postępu odmianowego do praktyki rolniczej.

UWAGA!
Nowe formularze zgłoszeniowe
WYDARZENIA  
14 wrzesnia 2018 r.
W dniu 14.09.2018 w COBORU Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Słupi Wielkiej odbył się Krajowy Dzień Kukurydzy zorganizowany wspólnie z Polskim Związkiem Producentów Kukurydzy . ...  Więcej
6 września 2018 r.
6 września 2018 w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Krzyżewie odbyły się „Dni kukurydzy i soi” Na zaproszenie Dyrektora Stacji Pana Bronisława Puczela przybyło wiele osobistości. ....  Więcej
6 wrzesnia 2018 r.
W dniu 6 września w Zakładzie Doświadczalnym Oceny Odmian (ZDOO) w Głębokim odbył się pokaz testowanych tam odmian papryki uprawianej w polu. Przybyli do Głębokiego producenci warzyw, przedstawiciele przedsiębiorstw hodowlano-nasiennych i specjaliści mieli okazję zapoznać się z zestawem 22 odmian tego gatunku. ...  Więcej
1-2 września 2018 r.
W dniach 1-2 września 2018 roku w Częstochowie odbyły się doroczne Ogól-nopolskie Dożynki Jasnogórskie. Dożynkom towarzyszyły „XXVII Krajowa Wystawa Rolnicza”, „Wystawa Nauka Polska” i wiele innych imprez wystawienniczo-promocyjnych. ...  Więcej
23 sierpnia 2018 r.
W dniu 23 sierpnia 2018 roku w ramach „Inicjatywy Białkowej COBORU” w Zakładzie Doświadczalnej Oceny Odmian (ZDOO) w Śremie Wójtostwie w woj. wielkopolskim odbył się „Dzień Soi”, zorganizowany przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Rośli Uprawnych w Słupi Wielkiej, ZDOO w Śremie. oraz Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. ...  Więcej
 
Pozostałe wydarzenia