Wyszukaj odmianę    Kontakty
Misja COBORU

Stymulowanie innowacji
w hodowli roślin i nasiennictwie
oraz
wspieranie wdrażania postępu odmianowego do praktyki rolniczej.

WYDARZENIA  
17-18 maja 2017 r.
W dniach 17-18 maja 2017 roku w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego (KPODR) w Minikowie odbył się Międzynarodowy Dzień Rzepaku wraz z imprezami towarzyszącymi w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian (SDOO) w Chrząstowie, Lechpolu w Szubinie i Gospodarstwie Rolnym Pana Juliusza Młodec-kiego w Radziczu. ...  Więcej
28 kwietnia 2017 r.
W dniu 28 kwietnia 2017 r. w Opawie k.Lubawki, woj. dolnośląskie odbyła się konferencja pt. „Kierunki modyfikacji rozwiązań organizacyjnych programu PDO na Dolnym Śląsku. W konferencji udział wzięli m.in. prof. dr hab. Jan Kaczmarek i prof. dr hab. Henryk Bujak z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiui. ... Więcej
26 kwietnia 2017 r.
W dniu 26 kwietnia 2017 roku w Hotelu „Poznański” w Luboniu k. Poznania odbyła się konferencja naukowa pt. „Przyszłość polskiej hodowli roślin i nasiennictwa” zorganizowana przez Polską Izbę Nasienną. ... Więcej
24-25 kwietnia 2017 r.
W dniach 24-25 kwietnia 2017 r. w Ponadregionalnym Rolniczym Centrum Kongresowym, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu-Pawłowicach, odbyła się konferencja naukowa, pt. „Znaczenie łubinu dla bioróżnorodności”. ... Więcej
21 kwietnia 2017 r.
W dniu 21 kwietnia 2017 r. w Radzikowie odbyło się uroczyste Sympozjum Naukowe z okazji 65-lecia istnienia Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego (IHAR-PIB) oraz 15-lecia funkcjonowania Spółek Grupy IHAR. ...  Więcej
20 kwietnia 2017 r.
W dniu 20 kwietnia 2017 roku w siedzibie Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) w Słupi Wielkiej odbyło się posiedzenie członków Rady Konsultacyjnej Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych (kadencja 2015-2018). Posiedzenie było poświęcone głównie omówieniu sprawozdania z działalności COBORU w 2016 roku. ...  Więcej
 
 
Pozostałe wydarzenia