Wyszukaj odmianę    Kontakty
Misja COBORU

Stymulowanie innowacji
w hodowli roślin i nasiennictwie
oraz
wspieranie wdrażania postępu odmianowego do praktyki rolniczej.

WYDARZENIA  
21 lutego 2017 r.
W dniu 21 lutego 2017 roku w siedzibie COBORU w Słupi Wielkiej odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji ds. Rejestracji Odmian Kukurydzy, w kadencji 2017-2020. ... Więcej
16-17 lutego 2017 r.
W dniach 16-17 lutego 2017 roku w Nałęczowie w woj. lubelskim w. Centrum szkoleniowo-wypoczynkowym „Energetyk” odbyła się Regionalna Konferencja Metodyczna COBORU, w której uczestniczyli: kadra kierownicza i specjaliści centrali COBORU oraz stacji i zakładów doświadczalnych oceny odmian, a także przedstawiciele jednostek spoza COBORU. ...  Więcej
14 lutego 2017 r.
W dniu 14 lutego 2017 roku w siedzibie COBORU w Słupi Wielkiej odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji ds. Rejestracji Odmian Roślin Pastewnych, w kadencji 2017-2020. ...  Więcej
8 lutego 2017 r.
W dniu 8 lutego 2017 roku odbyło się posiedzenie Komisji Wewnętrznej ds. Rejestracji Odmian Roślin Uprawnych wpisywanych do Krajowego rejestru wyłącznie na podstawie badań OWT. ...  Więcej
6 lutego 2017 r.
W dniu 6 lutego 2017 roku w siedzibie Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej odbyło się spotkanie poświęcone zmianie systemu prowadzenia badań odmianowych soi. ... Więcej
 
Pozostałe wydarzenia