KONTAKTY

SDOO Sulejów
dr inż. Przemysław Majchrowski Dyrektor SDOO Sulejów (44) 616 20 39
P.Majchrowski.sulejow@coboru.pl
mgr inż. Iwona Michalska Główny specjalista (44) 616 20 39
sdoo.sulejow@coboru.pl
inż. Anna Wardęga specjalista ds. doświadczeń (44) 616 20 39
a.wardega.sulejow@coboru.pl
mgr Ilona Śpiewak specjalista ds. doświadczeń (44) 616 20 39
sdoo.sulejow@coboru.pl
mgr Wioletta Pawłowska główny księgowy (44) 616 20 39
w.pawlowska.sulejow.coboru.pl
mgr Anna Gołębiowska specjalista ds. kadr i płac, kasjer (44) 616 20 39
a.golebiowska.sulejow@coboru.pl

 

ZDOO Lućmierz
mgr inż. Leszek Cichoszewski z-ca dyrektora SDOO Sulejów 502 530 643
zdoo.lucmierz@coboru.pl
mgr inż. Anna Mrozek-Wójcik Kierownik Działu Badawczo - Doświadczalnego 42717 03 65
zdoo.lucmierz@coboru.pl
inż. Monika Kaczmarek specjalista ds. doświadczeń (42) 717 03 65
zdoo.lucmierz@coboru.pl
mgr inż. Elżbieta Sokolska specjalista ds. doswiadczeń 427170365
zdoo.lucmierz@coboru.pl
Aleksandra Defin referent, kasjer (42) 717 03 65
zdoo.lucmierz@coboru.pl

 

ZDOO Masłowice
mgr inż. Halina Topór z-ca dyrektora SDOO Sulejów (43) 842 82 08
zdoo.maslowice@coboru.pl
Małgorzata Janik specjalista d/s doświadczeń (43) 842 82 08
zdoo.maslowice@coboru.pl
mgr inż. Joanna Kilańczyk specjalista ds. doświadczeń (43) 842 82 08
zdoo.maslowice@coboru.pl
mgr inż. Aleksandra Siwik specjalista ds. doświadczeń (43) 842 82 08
zdoo.maslowice@coboru.pl
Maria Kubis starszy referent, kasjer (43) 842 82 08
m.kubis.maslowice@coboru.pl
Jan Janik kierownik działu gospodarczego, magazynier (43) 842 82 08
zdoo.maslowice@coboru.pl